ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Важливість політики конфіденційності та обробки персональних даних

Будь ласка, читайте цей документ уважно. Політика конфіденційності та обробки персональних даних дуже важлива для нас. Ми також розуміємо, що ця політика дуже важлива для вас. Ця політика розповідає, як ми захищаємо та використовуємо інформацію, яку ми збираємо за допомогою наших мобільних додатків. Ця політика була останній раз переглянута 02 січня 2021 року. За наявності потреби ми можемо змінити цю політику у будь-який час. Будь ласка, прочитайте її, щоб зрозуміти загальні правила використання наших мобільних додатків. Ця політика конфіденційності та обробки персональних даних є повною угодою між вами та командою розробників додатку «HealthSupervisor» щодо використання вами цієї програми.

2. Визначення

Додаток – мобільний додаткок «HealthSupervisor» – програмне забезпечення, створене командою розробників, що може бути завантажене з електронних сховищ/магазинів на смартфони.
Клієнт – особа, яка використовує мобільний додаток «HealthSupervisor» з метою забезпечення можливості дистанційного контролю показників функціонального стану свого організму.
Супервайзер – особа, яка використовує мобільний додаток «HealthSupervisor» з метою проведення дистанційного контролю показників функціонального стану організму клієнта.
Реєстрація – заповнення профілю Клієнта та Супервайзера в Додатку шляхом внесення персональних даних.
Розпорядник персональних даних - команда розробників додатку «HealthSupervisor», яка є розробником та засновником онлайн сервісу на основі мобільного додатку «HealthSupervisor».
Персональні дані – інформація, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за такими ідентифікаторами як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

3. Загальні положення

1. Ця Політика конфіденційності та обробки персональних даних (надалі – «Політика») встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Клієнта та Супервайзера. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту Персональних даних Клієнта та Супервайзера від несанкціонованого доступу і розголошення.
2. Використання Клієнтом та Супервайзером Додатку означає їх згоду з цією Політикою та умовами обробки їх персональних даних. У випадку незгоди з умовами Політики Клієнта чи Супервайзера вони повинні припинити використання Додатку.
3. Розпорядник отримує Персональні дані від Клієнта та Супервайзера під час реєстрації, заповнення профілю Клієнта та Супервайзера, заповнення інших полів Додатку та під час завантаження документів, передбачених умовами користування Додатком, що закріплені у Правилах. Персональні дані Клієнта та Супервайзера заповнюються (передаються) ними особисто.
4. Передаючи персональні дані, Клієнт та Супервайзер підтверджують, що надають Розпоряднику безумовну і безвідкличну згоду (дозвіл) на обробку цих даних та підтверджують досягнення ними повнолітнього віку і дієздатність. Клієнт та Супервайзер погоджуються з тим, що Розпорядник має право на зберігання і обробку, в тому числі і автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до їх персональних даних, зокрема збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу третім особам в тому числі по мережі Інтернет), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Клієнтом та Супервайзером. При цьому Розпорядник зобов'язується забезпечити конфіденційність і безпеку при обробці персональних даних.
5. Розпорядник зобов'язується не передавати особисті дані Клієнта та Супервайзера третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених Правилами функціонування мобільного додатку «HealthSupervisor», цією Політикою і нормами чинного законодавства України.
6. Розпорядник не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Клієнтом та Супервайзером.

4. Персональні дані

1. Розпорядник обробляє Персональні дані, зокрема, номер телефону, прізвище, ім’я та по-батькові, місто (населений пункт) та область, в якій Клієнт та Супервайзер проживають, банківські реквізити, які необхідні при платному використанні Додатків, інші відомості, зазначені Клієнтом та Супервайзером за власним бажанням – електронна пошта, власне фото тощо.
2. У разі передання Клієнтом чи Супервайзером Розпоряднику даних третіх осіб, вони гарантують наявність згоди таких осіб на обробку цих даних для досягнення цілей, визначених цією Політикою. Розпорядник вживає усіх заходів для забезпечення належного захисту від несанкціонованого доступу і розголошення таких даних.

5. Цілі (мета) обробки Персональних даних

1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

2. Розпорядник обробляє тільки ті Персональні дані Клієнта та Супервайзера, які необхідні для належного використання Додатку згідно Правил.

3. Персональні дані, передані Користувачем під час використання Додатку, обробляються в таких цілях (з такою метою):

6. Передача Персональних даних

1. Розпорядник може передавати Персональні дані третім особам в обсязі, необхідному для досягнення цілей (мети) їх обробки. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2. Розпорядник надає доступ до Персональних даних тільки уповноваженим своїм працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності таких даних відповідно до вимог Розпорядника.
3. Додаток може містити посилання на інші інформаційні ресурси, сайти, мобільні додатки, і Розпорядник не несе відповідальності за їх політику конфіденційності або зміст.

7. Безпека та відповідальність

1. Розпорядник приймає всі можливі технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту Персональних даних Клієнта та Супервайзера від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.
2. Розпорядник використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту Персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, однак, не дивлячись на всі зусилля, Розпорядник не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Розпорядника та попереджає, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротовий пристрій не можуть гарантувати 100%-у безпеку.
3. Розпорядник не несе відповідальності за точність і повноту Персональних даних або іншої інформації, наданої Клієнтом та Супервайзером або третіми особами.
4. Клієнт та Супервайзер несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за надання недостовірних Персональних даних або використання персональних даних третіх осіб.
5. Розпорядник не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, яку Клієнт та Супервайзер надав третім особам.
6. Розпорядник не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Клієнт та Супервайзер отримав від третіх осіб.
7. Клієнт та Супервайзер визнають, що в разі недбалого ставлення ними до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до їх Персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних і інших даних Клієнта та Супервайзера, за що Розпорядник не несе будь-якої відповідальності. Розпорядник наполегливо рекомендує Клієнту та Супервайзеру використовувати складні паролі та не розголошувати їх третім особам.

8. Зберігання та видалення Персональних даних

1. Персональні дані Клієнта та Супервайзера зберігаються на електронному носії Розпорядника стільки, скільки необхідно для досягнення цілей їх використання. Після цього, персональні дані підлягають видаленню.
2. Персональні дані Клієнта та Супервайзера також видаляються при бажанні самих Клієнта та Супервайзера на підставі їх звернення, з ініціативи Розпорядника без пояснення причин шляхом видалення Розпорядником інформації, розміщеної Клієнтом та Супервайзером та в інших випадках, передбачених законодавством України.

9. Права Клієнта та Супервайзера

1. Клієнт та Супервайзер мають право на внесення змін в їх персональні дані.
2. Клієнт та Супервайзер користуються іншими правами, визначеними в Законі України «Про захист персональних даних».
3. Розпорядник має право в будь-який час змінювати умови цієї Політики, шляхом публікації їх нової редакції. Клієнт та Супервайзер зобов'язується регулярно переглядати опублікований текст Політики конфіденційності з метою ознайомлення про зміни.

10. Авторське право

1. Послуги, веб-сайт та / або інформаційний ресурс / додаток (та всі його елементи) є об’єктом авторського права, майнові права на який повністю належать Розпоряднику та охороняються законодавством України про авторське право та інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними договорами та конвенціями.
2. Будь-яке використання результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на інформаційному ресурсі / у Додатку (включаючи елементи візуального дизайну, символи, тексти, графічні зображення, ілюстрації, фотографії, відео, програми, музику, торгові марки та інші об’єкти) без письмового дозволу Розпорядника як законного власника є незаконними і можуть бути підставою для судового спору та притягнення порушників до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства.
3. За винятком випадків, передбачених цією Політикою, а також чинним законодавством, жодна інтелектуальна власність (включаючи вміст) не може копіюватися, відтворюватися, розповсюджуватися, публікуватися, передаватися, продаватися чи іншим чином використовуватись повністю або частково без попереднього письмового дозволу Розпорядника як законного власника.
4. Доступ до результатів інтелектуальної власності, розміщених на Веб-сайті та / або Інформаційному ресурсі / Додатку, надається Розпорядником виключно для особистого некомерційного використання Клієнтом та Супервайзером для ознайомлення з ними без права на відтворення (включаючи копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів у пам’яті електронних пристроїв Клієнта та Супервайзера, а також без права на інше використання, не передбачене Політикою, включаючи їх продаж, модифікацію, розповсюдження в повністю або частково тощо.
5. Розпорядник залишає за собою право в будь-який час видалити з Інформаційного ресурсу будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ньому, без повідомлення Клієнта та Супервайзера.

11. Міжнародні користувачі

1. Ми зберігаємо інформацію в Україні та відповідно до законодавства України, яке може не забезпечувати такий самий рівень захисту, як закони у вашій юрисдикції. Використовуючи Додатки та надаючи нам інформацію, ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що ваша інформація може передаватися та зберігатися на серверах, розташованих за межами вашої юрисдикції, і, якщо ви є резидентом іншої країни, а не України, ви погоджуєтесь на передачу своїх даних до України для їх обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності та обробки персональних даних.
2. Ваша згода на цю Політику конфіденційності та обробки персональних даних з подальшим наданням такої інформації означає вашу згоду на цю передачу.

12. Конфіденційність дітей

1. Наша Служба не стосується осіб віком до 18 років (Діти).
2. Ми свідомо не збираємо інформацію, що посвідчує особу, у віці до 18 років. Якщо ви є батьком або опікуном і вам відомо, що ваша дитина надала нам персональні дані, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою health.supervisor.policy@gmail.com. Якщо нам стане відомо, що ми збирали Персональні дані від дітей без перевірки згоди батьків, нами будуть вжиті заходи для якнайшвидшого видалення цієї інформації з наших серверів.

13. Зв’яжіться з нами

1. Якщо у вас є запитання, коментарі, занепокоєння чи відгуки щодо цієї Політики чи будь-якого іншого питання щодо конфіденційності чи безпеки, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою: health.supervisor.policy@gmail.com
2. З будь-яких інших питань та сумнівів, які у вас можуть виникнути, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою: health.supervisor.info@gmail.com
3. Власність на мобільний додаток «HealthSupervisor» належить команді його розробників, яка є розробником та засновником онлайн сервісу на основі мобільного додатку «HealthSupervisor».
4. Дата введення цієї Політики конфіденційності та обробки персональних даних: 2 січня 2021 р.